Kamienkový koberec Bardiglio

Kameň: Mramor
Značka: TOP STONE

Povrch BARDIGLIO je vhodný pro plochy pochůzí v interiéru a exteriéru (chodníky, okolí bazénů) i pro plochy pojízdné (příjezdové cesty, vjezdy do garáží, stání pro auta). Doporučujeme rovněž pro svislé plochy (schody, schodiště).

Výdatnosť balenia: 1,5m2

Názov MJ Balenie (výdatnosť) MOC vr.DPH/MJ
Bardiglio 2-4 ks 25kg
Bardiglio 4-7 ks 25kg
Celkom vrátane chémie ks 25kg+1,25kg

Realizujeme odbornú pokládku aj predaj

POPIS

Povrch BARDIGLIO je vhodný pre plochy pochôdzne v interiéri a exteriéri (chodníky, okolíe bazénov) a pre plochy - pojazdy pod auto (príjazdové cesty, vjazdy do garáži, státie pre autá). Doporučujeme taktiež pre zvislé plochy (schody, steny).

Cena povrchu zahrnuje certifikované pojivo (pryskyřici sl. A a tvrdidlo sl.B) a plnivo (kvalitní drcené, několikrát omílané, prané a tříděné mramorové kamínky) při doporučené tloušťce povrchu 1 cm. Cena nezahrnuje dopravu a pokládku povrchu.

Doporučená hrúbka povrchu pre pochôdzne plochy je 1 cm, pre plochy - pojazdy pod auto 1,5cm. Ponuka je rozšírená o frakciu 2-4mm, ktorú doporučujeme pre využitie v interiri už od hrúbky zrna 0,8cm.

1 balenie obsahuje: 25 kg kameniva

Plnivo (kameň) je balený v 25kg plastových vreciach.

Poznámka výrobca

Pri zakúpení materiálu si prosím skontrolujte šarže zakúpených vriec, aby nedošlo vplyvom rôznych odtieňov k vzniku nestejnobarevných fľakov v ploche.Prípadne odporúčame miešať vrecia rôznych šarží v pomere tak, aby bola zaistenie rovnakej. Pri nedodržaní postupu nebude na neskoršie reklamácie braný ohľad.

REALIZÁCIA KAMENNÝCH KOBERCOV KOŠICE

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ