Kamienkový koberec Madeira

Riečny kameň
Značka: TOP STONE

Povrch MADEIRA je vhodný pre plochy pochôdze v interiéri a exteriéri (chodníky, okolia bazénov) aj pre plochy pojazdné (príjazdové cesty, vjazdy do garáží, státia pre autá). Odporúčame taktiež pre zvislé plochy (schody, schodiská).

Výdatnosť balenia: 1,65m2

Názov MJ Balenie (výdatnosť) MOC vr.DPH/MJ
Madeira ks 25kg
Celkom vrátane chémie ks 25kg+1,25kg

Realizujeme odbornú pokládku aj predaj

POPIS

Povrch kamenného koberca MADEIRA je vhodný pre plochy pochôdzie v interiéri a exteriéri (chodníky, okolie bazénov) i pre plochy pojazdné (príjazdové cesty, vjazdy do garáží, stántie pre auta). Doporučujeme rovnako pre zvislé plochy (schody, schodiska).

Cena povrchu zahrňuje certifikované spojivo (živicu zl. A a tvrdidlo zl.B) a plnivo (kvalitné drvené, niekoľkokrát omieľané, prané a triedené riečne kamienky) pri odporúčanej hrúbke povrchu 1,4 cm. Cena nezahrňuje dopravu a pokládku povrchu.

Doporučená hrúbka povrchu pre pochôdzie plochy je 1,5 cm, pre plochy pojazdné 2cm.

1 balenie obsahuje: 25 kg sušeného kameniva.

Plnivo (kamienok) je balené v 25kg plastových sáčkoch.

Poznámka výrobcu

Pri zakúpení materiálu si prosím skontrolujte šarže zakúpených vriec, aby nedošlo vplyvom rôzných odstieňov k vzniku nerovnakofarebných fľakom v ploche. Prípadne doporučujeme zmiešať vrecia rôzných šarží v pomere tak, aby bola zaistená stálofarebnosť. Pri nedodržaní postupov nebude pri neskoršej reklamácií braní zreteľ.

REALIZÁCIA KAMENNÝCH KOBERCOV KOŠICE

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ