Kamienkový koberec Madeira S

Riečny kameň
Značka: TOP STONE

Povrch MADEIRA S je vhodný pre plochy pochôdzie v interiéri a exteriéri (chodníky, okolie bazénov) i pre plochy pojazdné (príjazdové cesty, vjazdy do garáží, státie pre auta). Doporučujeme rovnako pre zvislé plochy (schody, schodiska).

Výdatnosť balenia: 1,65m2

Názov MJ Balenie (výdatnosť) MOC vr.DPH/MJ
Madeira S ks 25kg 5.24€
Celkom vrátane chémie ks 25kg+1,25kg 23,68 € s DPH
14,35 € s DPH m2

Realizujeme odbornú pokládku aj predaj

POPIS

Povrch kamenného koberca MADEIRA S je vhodný pre plochy pochôdzie v interiéri a exteriéri (chodníky, okolie bazénov) i pre plochy pojazdné (príjazdové cesty, vjazdy do garáží, stántie pre auta). Doporučujeme rovnako pre zvislé plochy (schody, schodiska).

Cena povrchu zahrňuje certifikované spojivo (živicu zl. A a tvrdidlo zl. B) a plnivo (triedené a niekoľkokrát prané riečne kamienky) pri doporučené hrúbke povrchu 1,5 cm. Cena nezahrňuje dopravu a pokládku povrchu.

Doporučená hrúbka povrchu pre pochôdzie plochy je 1,5 cm, pre plochy pojazdné 2cm.

1 balenie obsahuje: 25 kg sušeného kameniva.

Plnivo (kamienok) je balené v 25kg plastových sáčkoch.

Poznámka výrobcu

Pri zakúpení materiálu si prosím skontrolujte šarže zakúpených vriec, aby nedošlo vplyvom rôzných odstieňov k vzniku nerovnakofarebných fľakom v ploche. Prípadne doporučujeme zmiešať vrecia rôzných šarží v pomere tak, aby bola zaistená stálofarebnosť. Pri nedodržaní postupov nebude pri neskoršej reklamácií braní zreteľ.

REALIZÁCIA KAMENNÝCH KOBERCOV KOŠICE

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ